SFWA Grand Master Award Winners By Name


science fiction awards database


SF Hall of Fame <— Overview thread —> Hugo

  SFWA Grand Master Award  
2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Aldiss, Brian W.   —  2000: winner
Anderson, Poul   —  1998: winner
Asimov, Isaac   —  1987: winner
Beagle, Peter S.   —  2018: winner
Bester, Alfred   —  1988: winner
Bradbury, Ray   —  1989: winner
Bujold, Lois McMaster   —  2020: winner
Cherryh, C. J.   —  2016: winner
Clarke, Arthur C.   —  1986: winner
Clement, Hal   —  1999: winner
Cooper, Susan   —  2024: winner
de Camp, L. Sprague   —  1979: winner
del Rey, Lester   —  1991: winner
Delany, Samuel R.   —  2014: winner
Ellison, Harlan   —  2006: winner
Farmer, Philip Josť   —  2001: winner
Gibson, William   —  2019: winner
Gunn, James   —  2007: winner
Haldeman, Joe   —  2010: winner
Harrison, Harry   —  2009: winner
Heinlein, Robert A.   —  1975: winner
Hopkinson, Nalo   —  2021: winner
Knight, Damon   —  1995: winner
Lackey, Mercedes   —  2022: winner
Le Guin, Ursula K.   —  2003: winner
Leiber, Fritz   —  1981: winner
McCaffrey, Anne   —  2005: winner
McKinley, Robin   —  2023: winner
Moorcock, Michael   —  2008: winner
Niven, Larry   —  2015: winner
Norton, Andre   —  1984: winner
Pohl, Frederik   —  1993: winner
Silverberg, Robert   —  2004: winner
Simak, Clifford D.   —  1977: winner
van Vogt, A. E.   —  1996: winner
Vance, Jack   —  1997: winner
Williamson, Jack   —  1976: winner
Willis, Connie   —  2012: winner
Wolfe, Gene   —  2013: winner
Yolen, Jane   —  2017: winner


Copyright 2012 - 2024 by Mark R. Kelly and the Locus Science Fiction Foundation. All rights reserved.
This page last updated Thursday 21 Mar 2024 at 13:24 PT