Forry Award Winners By Name


science fiction awards database


First Fandom <— Overview thread —> Fountain

  Forry Award  
Ackerman, Forrest J   —  2002: winner
Anderson, Karen   —  2010: winner
Anderson, Poul   —  1968: winner
Asimov, Isaac   —  1990: winner
Barnes, Steven   —  2018: winner
Bear, Greg   —  2017: winner
Benford, Gregory   —  2016: winner
Bloch, Robert   —  1974: winner
Brackett, Leigh   —  1978: winner
Bradbury, Ray   —  1966: winner
Bradley, Marion Zimmer   —  1976: winner
Brin, David   —  1998: winner
Bujold, Lois McMaster   —  2013: winner
Butler, Octavia E.   —  2022: winner
Clarke, Arthur C.   —  1982: winner
Clement, Hal   —  1992: winner
de Camp, L. Sprague   —  1977: winner
DeChancie, John   —  2005: winner
Ellison, Harlan   —  1970: winner
Farmer, Philip Josť   —  2003: winner
Freas, Frank Kelly   —  1983: winner
Gaiman, Neil   —  2020: winner
Gerrold, David   —  2007: winner
Glyer, Mike   —  2011: winner
Gold, H. L.   —  1981: winner
Hambly, Barbara   —  2019: winner
Harryhausen, Ray   —  2001: winner
Heinlein, Robert A.   —  1980: winner
Jackson, Charles Lee II   —  2015: winner
Jones, Chuck   —  1996: winner
Le Guin, Ursula K.   —  1988: winner
Leiber, Fritz   —  1967: winner
McCaffrey, Anne   —  2000: winner
Moffatt, Len   —  2004: winner
Moore, C. L.   —  1973: winner
Neville, Kris   —  1975: winner
Niven, Larry   —  1969: winner
Norton, Andre   —  1989: winner
Patten, Fred   —  2009: winner
Pohl, Frederik   —  1994: winner
Pournelle, Jerry   —  1979: winner
Powers, Tim   —  2014: winner
Pratchett, Terry   —  2012: winner
Robinson, Spider   —  2015: winner
Schwartz, Julius   —  1984: winner
Silverberg, Robert   —  1985: winner
Siodmak, Curt   —  1991: winner
Sturgeon, Theodore   —  1971: winner
Tenn, William   —  2006: winner
Turtledove, Harry   —  1995: winner
van Vogt, A. E.   —  1972: winner
Vance, Jack   —  1997: winner
Whedon, Joss   —  2008: winner
Williams, John   —  2021: winner
Williamson, Jack   —  1986: winner
Willis, Connie   —  1999: winner
Wollheim, Donald A.   —  1987: winner
Zelazny, Roger   —  1993: winner
Copyright 2012 - 2023 by Mark R. Kelly and the Locus Science Fiction Foundation. All rights reserved.
This page last updated Friday 30 Dec 2022 at 09:49 PT